Dyżury Radnych

Przewodniczący Rady  Gminy Pan  Zbigniew Bajorek  pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. od 14:00 do 15:30

Wiceprzewodniczący Pan Zygmunt Słowik pełni dyżur w II i IV wtorek miesiąca w godz. od 12:00 do 13:00

Wiceprzewodniczący Pan Adam Rzeszutek  pełni dyżur w I i III czwartek miesiąca w godz. od 7:30 do 8:30

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast