GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim

Halina Hołda – Dyrektor GOK

Anna Koczwara – księgowa i instruktor. Zajmuje się administracją, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, organizacją imprez i redagowaniem gazety RzWiDz

Anna Bugno – instruktor. Prowadzi zajęcia z tańca ludowego i dyskotekowego oraz grupę śpiewaczą „Turzanki”, przygotowuje grupy kolędnicze, organizuje warsztaty plastyki obrzędowej. Opiekuje się Izbą Regionalną Zapiecek, zajmuje się wypożyczaniem strojów.

Anna Roman – instruktor teatralny. Prowadzi zajęcia i zespoły teatralne oraz kabaretowe, redaguje gazetę RzWiDz oraz strony internetowe GOK, zajmuje się organizacją imprez oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Barbara Bryndal – świetlicowa, kasjer, pracownik gospodarczy. Szyje stroje dla zespołów tanecznych i teatralnych, dba o czystość i porządek w budynkach GOK, organizuje zaplecze gospodarcze na imprezach prowadzonych przez GOK.

Renata Gogola – animator kultury. Prowadzi  zajęcia plastyczne z dziećmi, redaguje strony internetowe GOK, projektuje plakaty i zaproszenia, fotografuje wydarzenia i przygotowuje zdjęcia do publikacji, zajmuje się pisaniem projektów i pozyskiwaniem środków zewnętrznych, jest animatorem Kina za Rogiem w Olszynach.

Kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym
Rzepiennik Suchy 200

33-163 Rzepiennik Strzyżewski
tel/fax: 14 65 31 571
e-mail: gokrzepiennik@poczta.onet.pl
NIP 873-11-11-698

Konto bankowe:
BSRz Kraków o/Rzepiennik Strzyżewski nr 10 8589 0006 0120 0000 0693 0001

Biuro GOK czynne:
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 w soboty i niedziele wg imprez.

Adres internetowy stronyhttp://www.rzepiennik.info/

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast