Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Gmina podzielona zostało na pięć obwodów, w których wywóz odpadów obsługiwany jest przez tą samą firmę.

obwód nr 1 – Olszyny

obwód nr 2 – Kołkówka i Rzepiennik Suchy

obwód nr 3 – Turza

obwód nr 4 – Rzepiennik Strzyżewski

obwód nr 5 – Rzepiennik Biskupi

 

Przypominamy, że  odpady zarówno te posegregowane jak i zmieszane powinny być wystawione w wyznaczonym miejscu do godz. 7:00

 

HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW

GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

 

OBWÓD 1 – OLSZYNY  bez przysiółków z obwodu nr. 2
  NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE
STYCZEŃ 9,  25 18
LUTY 7,  22 16
MARZEC 8,  24 17
KWIECIEŃ 7,  25 18
MAJ 10, 25 18
CZERWIEC 8,  26 19
LIPIEC 10, 25 18
SIERPIEŃ 8,  25 18
WRZESIEŃ 8,  25 18
PAŹDZIERNIK 9,  25 18
LISTOPAD 9,  24 18
GRUDZIEŃ 7,  22 15

 

OBWÓD 2 OLSZYNY /SERWONIEC, PRZYLASKI, TABORKA, POTOKI/ KOŁKÓWKA/
  NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE
STYCZEŃ 10, 26 18
LUTY 8, 23 16
MARZEC 9, 27 17
KWIECIEŃ 10, 26 18
MAJ 11, 26 18
CZERWIEC 9, 27 19
LIPIEC 11, 26 18
SIERPIEŃ 9, 28 18
WRZESIEŃ 11, 26 18
PAŹDZIERNIK 10, 26 18
LISTOPAD 10, 27 18
GRUDZIEŃ 8, 27 15

 

OBWÓD 2 RZEPIENNIK SUCHY
  NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE
STYCZEŃ 10,  26 19
LUTY 8,  23 17
MARZEC 9,  27 20
KWIECIEŃ 10,  26 19
MAJ 11,  26 19
CZERWIEC 9,  27 20
LIPIEC 11,  26 19
SIERPIEŃ 9,  28 21
WRZESIEŃ 11,  26 19
PAŹDZIERNIK 10,  26 19
LISTOPAD 10,  27 20
GRUDZIEŃ 8,  27 18

 

OBWÓD 3  TURZA
  NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE
STYCZEŃ 11,  27 20
LUTY 9,  24 18
MARZEC 10,  28 21
KWIECIEŃ 11,  27 20
MAJ 12,  29 22
CZERWIEC 12,  28 21
LIPIEC 12,  27 20
SIERPIEŃ 10,  29 22
WRZESIEŃ 12,  27 20
PAŹDZIERNIK 11,  27 20
LISTOPAD 13  28 21
GRUDZIEŃ 9,  28 19

 

OBWÓD 4  RZEPIENNIK  STRZYŻEWSKI
  NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE
STYCZEŃ 12,  30 20
LUTY 10,  27 18
MARZEC 13,  29 21
KWIECIEŃ 12,  28 20
MAJ 15,  30 22
CZERWIEC 13,  29 21
LIPIEC 13,  28 20
SIERPIEŃ 11,  30 22
WRZESIEŃ 13,  28 20
PAŹDZIERNIK 12,  30 20
LISTOPAD 14,  29 21
GRUDZIEŃ 11,  29 19

 

OBWÓD 5 RZEPIENNIK  BISKUPI
  NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE
STYCZEŃ 13,  31 19
LUTY 13,  28 17
MARZEC 14,  30 20
KWIECIEŃ 13,  29 19
MAJ 16,  31 19
CZERWIEC 14,  30 20
LIPIEC 14,  31 19
SIERPIEŃ 14,  31 21
WRZESIEŃ 14,  29 19
PAŹDZIERNIK 13,  31 19
LISTOPAD 15,  30 20
GRUDZIEŃ 12,  30 18

 

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast