II Forum Lokalne za nami

Przedstawiciele instytucji oraz organizacji z terenu Rzepiennik Strzyżewski działających na rzecz młodzieży spotkali się 10 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury. Celem spotkania było wypracowanie wspólnej strategii działań zwiększających szanse na lepszy start młodych ludzi w dorosłe życie, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę środowiska lokalnego. W ramach spotkania pracowano nad takimi zagadnieniami jak działania na rzecz młodzieży, zaangażowanie młodzieży w działania, współpraca między instytucjami i organizacjami. Spotkanie zakończyło się wyłonieniem osób, które odpowiedzialne będą za kontakt między instytucjami, co w rezultacie przyczyni się do stworzenia platformy wymiany informacji i doświadczeń dla podmiotów pracujących z młodzieżą. Będą to: Szymon Witek, Katarzyna Bąk i Piotr Niemiec. Wyniki przedstawionej diagnozy (dostępnej na stronie GOK) pokazały, co dla rzepiennickiej młodzieży jest ważne, jakie mają potrzeby i co jeszcze jest do zrobienia w tej dziedzinie. Prace w grupach moderowała trener/coach Iwona Kirstein, gościliśmy również przedstawiciela Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży Pawła Waleckiego. Forum realizowane jest w ramach programu Równać Szanse, dofinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

Fotorelacja na stronie GOK: http://rzepiennik.info/?p=15644

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast