KONTAKT

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

Tel. 14 65 30 501 Fax 14 65 30 502

email: rzepiennik@rzepiennik.pl
http://www.rzepiennik.pl/

 

W sprawach nagłych dotyczących zgonów kontakt pod telefonem: 692 495 240

 

Rachunek Bankowy BSR Kraków O/Rzepiennik Strzyżewski

81 85890006 0120 0280 0592 0135

Dane do faktur

NABYWCA:

ODBIORCA:

GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

REGON: 8516060884 NIP: 9930656314

URZĄD GMINY

33-163 RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Referaty oraz komórki organizacyjne:

Sekretariat

14 65 35 501

Fax

14 65 30 502

Skarbnik

14 65 35 514

Zastępca Wójta

Gospodarowanie nieruchomościami

 14 65 35 521

Księgowość Jednostek Organizacyjnych

14 65 35 518

14 65 35 512

Księgowość budżetowa

14 65 35 513

Podatki

14 65 35 525

Budownictwo

14 65 35 529

Drogownictwo

14 65 35 530

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

14 65 35 527

Stanowisko ds. Naliczania  Egzekucji i Opłaty za Gospodarowanie  Odpadami Komunalnymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

14 65 35 527

Doradca Energetyczny

14 65-35-532

kom. 510 802 933

Samodzielne stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

14 65 35 510

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i współpracy z sołectwami, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Podatku od Środków Transportowych

14 65 35 505

Samodzielne stanowisko ds. Ogólnych, Kadr i Organizacji

14 65 35 501

Samodzielne stanowisko ds. Rolnictwa i Drogownictwa

14 65 35 530

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

14 65 35 509

Samodzielne stanowisko ds. Wojskowo – Obronnych

14 65 35 510

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

14 65 35 530

Samodzielne stanowisko ds. Informatyki, Administrator Bezpieczeństwa Informacji

14 65 35 505

Adwokat

14 65 35 524

GOPS – kierownik

14 65 35 519

GOPS zastępca kierownika

14 65 35 519

GOPS – główna księgowa

14 65 35 507

GOPS pracownicy socjalni

14 65 35 520

GOPS – zasiłek rodzinny

14 65 35 519

Drogi wojewódzkie Interwencje dotyczące odśnieżania dróg należy zgłaszać pod numerami telefonów:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie,

ul. Ostrogskich 5a

Tel. 14 621 98 43

fax. 14 621 17 54 wew. 24

Drogi powiatowe

tel. dyżurny czynny całodobowo: 501 799 432

Dyrektor PZD Leszek Łatka: 14 674 12 30

Drogi gminne:

teren sołectwa Olszyny – sołtys Olszyn Teofil Bąk 14 65 32 418

teren sołectwa Rzepiennik Strzyżewski – sołtys Rzepiennika Strzyżewskiego Grażyna Pierz 14 65 30 124

pozostały obszar gminy – inspektor ds. drogownictwa z UG Piotr Dudek 14 65 35 530

 

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast