KONTAKT

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

Tel. 14 65 30 501 Fax 14 65 30 502

email: rzepiennik@rzepiennik.pl
http://www.rzepiennik.pl/

 

W sprawach nagłych dotyczących zgonów kontakt pod telefonem: 692 495 240

 

Rachunek Bankowy BSR Kraków O/Rzepiennik Strzyżewski

81 85890006 0120 0280 0592 0135

Dane do faktur

NABYWCA:

ODBIORCA:

GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

REGON: 8516060884 NIP: 9930656314

URZĄD GMINY

33-163 RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Referaty oraz komórki organizacyjne:

Sekretariat 14 65 35 501
Fax 14 65 30 502
Skarbnik 14 65 35 514
Zastępca Wójta

Gospodarowanie nieruchomościami

 14 65 35 521
Księgowość Jednostek Organizacyjnych 14 65 35 518
Księgowość budżetowa

14 65 35 512

14 65 35 513

Podatki 14 65 35 525
Budownictwo 14 65 35 529
Drogownictwo 14 65 35 530
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 14 65 35 527
Stanowisko ds. Naliczania  Egzekucji i Opłaty za Gospodarowanie  Odpadami Komunalnymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14 65 35 527
Samodzielne stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 14 65 35 510
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i współpracy z sołectwami, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Podatku od Środków Transportowych 14 65 35 505
Samodzielne stanowisko ds. Ogólnych, Kadr i Organizacji 14 65 35 501
Samodzielne stanowisko ds. Rolnictwa i Drogownictwa 14 65 35 530
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 14 65 35 509
Samodzielne stanowisko ds. Wojskowo – Obronnych 14 65 35 510
Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 14 65 35 530
Samodzielne stanowisko ds. Informatyki, Administrator Bezpieczeństwa Informacji 14 65 35 505
Adwokat 14 65 35 524
GOPS – kierownik 14 65 35 519
GOPS zastępca kierownika 14 65 35 519
GOPS – główna księgowa 14 65 35 507
GOPS pracownicy socjalni 14 65 35 520
GOPS – zasiłek rodzinny 14 65 35 519
Drogi wojewódzkie Interwencje dotyczące odśnieżania dróg należy zgłaszać pod numerami telefonów:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie,
ul. Ostrogskich 5a
Tel. 14 621 98 43
fax. 14 621 17 54 wew. 24

Drogi powiatowe

tel. dyżurny czynny całodobowo: 501 799 432
Dyrektor PZD Leszek Łatka: 14 674 12 30

Drogi gminne:

teren sołectwa Olszyny – sołtys Olszyn Teofil Bąk 14 65 32 418
teren sołectwa Rzepiennik Strzyżewski – sołtys Rzepiennika Strzyżewskiego Grażyna Pierz 14 65 30 124
pozostały obszar gminy – inspektor ds. drogownictwa z UG Piotr Dudek 14 65 35 530

 

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast