Leśnictwo

Dyżur leśniczego w każdy pierwszy i trzeci  czwartek miesiąca w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, w godzinach:

8:00-11:00 w pokoju 17
Tel.: 795 134 968, 14 65 10 121

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast