Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2016 i 2017r

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2016 r.:

  1. zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01):
    •  MBP TRANS-FORMERS KARPATIA SP. Z O.O., ul. Komunalna 20a, 33-100 Tarnów,
  2. odpadów zielonych (20 02 01):

– KOMPOSTOWNIA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH, 33-100 Tarnów, ul. Cmentarna 31.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2017 r.:

  1. zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01):
    • TRANS-FORMERS KARPATIA SP. Z O.O., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów,
  2. odpadów zielonych (20 02 01):
    • KOMPOSTOWNIA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH, 33-100 Tarnów, ul. Cmentarna 31.
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast