Mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą zbierane następujące odpady:

  • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,
  • zużyte opony (do 8 szt.),
  • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV),
  • inne odpady niebezpieczne wytworzone w gospodarstwie domowym.

 

PSZOK będzie otwarty raz w miesiącu w Rzepienniku Biskupim na działce nr 381/6 koło Remizy OSP Rzepiennik Biskupi w godzinach od 1000 do 1800 w następujących dniach:

 

Miesiąc Dzień
Styczeń 23
Luty 20
Marzec 22
Kwiecień 21
Maj 23
Czerwiec 22
Lipiec 21
Sierpień 23
Wrzesień 21
Październik 23
Listopad 22
Grudzień 20