Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2018

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą zbierane następujące odpady:

  • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,
  • zużyte opony,
  • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV),
  • inne odpady niebezpieczne wytworzone w gospodarstwie domowym.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługuje firma REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków, tel. 12 653 88 55.

PSZOK będzie otwarty raz w miesiącu w Rzepienniku Biskupim na działce nr 381/6 koło Remizy OSP Rzepiennik Biskupi w godzinach od 1000 do 1800 w następujących dniach:

 

Miesiąc Dzień
Styczeń 24
Luty 21
Marzec 21
Kwiecień 18
Maj 16
Czerwiec 20
Lipiec 18
Sierpień 22
Wrzesień 19
Październik 17
Listopad 21
Grudzień 19
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast