Mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą zbierane następujące odpady:

  • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,
  • zużyte opony (do 8 szt.),
  • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV),
  • inne odpady niebezpieczne wytworzone w gospodarstwie domowym.

 

PSZOK będzie otwarty raz w miesiącu w Rzepienniku Biskupim na działce nr 381/6 koło Remizy OSP Rzepiennik Biskupi w godzinach od 1000 do 1800 w następujących dniach:

 

Miesiąc Dzień
Styczeń 23
Luty 20
Marzec 22
Kwiecień 21
Maj 23
Czerwiec 22
Lipiec 21
Sierpień 23
Wrzesień 21
Październik 23
Listopad 22
Grudzień 20
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast