Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
L.p.

Gospodarstwo domowe

Stawka opłaty za odpady zbierane i oddawane selektywnie

Stawka opłaty za odpady zbierane i oddawane nieselektywnie

1. gospodarstwo 1 osobowe

14,00 zł

25,00 zł

2. gospodarstwo 2 osobowe

19,00 zł

34,00 zł

3.

gospodarstwo 3 osobowe

24,00 zł

43,00 zł

4. gospodarstwo 4 osobowe

27,00 zł

48,00 zł

5. gospodarstwo 5 osobowe

30,00 zł

54,00 zł

6. gospodarstwo 6 osobowe

33,00 zł

59,00 zł

7. gospodarstwo 7 i więcej osób

35,00 zł

63,00 zł

Przez gospodarstwo domowe rozumieć należy zespół osób spokrewnionych lub nie spokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli, któraś z osób mieszkających wspólnie, utrzymuje się oddzielnie ta osoba tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy, budynki użyteczności publicznej, cmentarze):

L.p.

Rodzaj pojemnika

Stawka opłaty za pojemnik jeśli odpady zbierane i oddawane są selektywnie

Stawka opłaty za pojemnik jeśli odpady zbierane i oddawane są nieselektywnie

1. pojemnik o pojemności 120 l

18,00 zł

27,00 zł

2. pojemnik o pojemności 240 l

32,00 zł

48,00 zł

3. pojemnik o pojemności 1100 l

110,00 zł

165,00 zł

4. pojemnik o pojemności 7000 l

500,00 zł

750,00 zł

5.

pojemnik o pojemności 10000 l

600,00 zł

900,00 zł

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok:

  • stawka 70 zł za rok jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • wyższa stawka 105 zł za rok jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast