OSP

OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 404
tel. 14 65 30 037
www.osprzepiennik.pl

Zarząd:

 • Prezes – Jan Słowik (14 65 30 053)
 • W-ce Prezes, Naczelnik – Piotr Sopala (14 65 30 333)
 • W-ce Prezes –  Zbigniew Sykta (14 65 30 063)
 • Zastępca Naczelnika –  Krzysztof Fudala
 • Skarbnik – Piotr Słowik (691 095 847)
 • Sekretarz – Adam Jędrusiak (14 65 30 370)
 • Kronikarz – Jakub Brzeżański
 • Członek Zarządu – Damian Habas

Skład Komisji Rewizyjnej KSRG w Rzepienniku Strzyżewskim

 • Przewodniczący – Wacław Habas
 • W-ce Przewodniczący – Nowakowski Ryszard
 • Sekretarz  – druh Mieczysław Kiełtyka

 

OSP KSRG Turza

33-167 Turza 281
tel. 607 262 953
www.ospturza.pl

Zarząd:

 • Prezes – Andrzej Jarocha (607 262 953)
 • Wiceprezes Naczelnik – Zbigniew Jędrusiak (692 686 829)
 • Zastępca Naczelnika – Sebastian Bochenek (516 715 405)
 • Skarbnik – Grzegorz Wędrychowicz (505 007 327)
 • Sekretarz – Wojciech Stec (507 722 846)
 • Gospodarz – Łukasz Armatys (512 759 124)
 • Kronikarz – Dominik Ryba (798 292 374)

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodniczący – Jacek Szczerba
 • Członek – Wiesław Wszołek
 • Członek – Wojciech Martyka

 

OSP Olszyny

33-164 Olszyny 552
tel. 14  65 32 648
www.ospolszyny.pl

Zarząd:

 • Prezes – Mieczysław Dziuban (668 531 509)
 • Wiceprezes-naczelnik – Adam Mężyk (504 797 665)
 • Zastępca naczelnika – Stanisław Zając (512 391 615)
 • Sekretarz – Mariusz Ryndak ( 506 234 727)
 • Skarbnik – Jacek Mężyk (660 801 504)
 • Gospodarz – Dariusz Niziołek (608 116 637)
 • Członek Zarządu – Miłosz Mężyk (792 962 237)

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Piotr Maciaś
 • Wiceprzewodniczący – Mariusz Wszołek
 • Sekretarz – Krzysztof Mężyk

 

OSP Rzepiennik Biskupi

33-163 Rzepiennik Biskupi 305
tel. 602 177 052
www.osprzepiennikbiskupi.pl

 Zarząd:

 • Prezes – Kiełtyka Łukasz (602 170 052)
 • Wiceprezes – Serafin Zdzisław
 • Naczelnik – Wiktorek Paweł (723 032 946)
 • Zastępca Naczelnika – Serafin Dawid
 • Skarbnik – Firlit Ryszard
 • Sekretarz – Bajorek Bronisław (14 65 30 356)
 • Członek zarządu – Bajorek Wiesław
 • Członek zarządu – Bajorek Paweł

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Gąsior Artur
 • Wiceprzewodniczący – Kopek Michał
 • Członek Komisji – Pasterski Paweł

 

OSP Rzepiennik Suchy

33-163 Rzepiennik Suchy 200
email: brudziszrob@op.pl

Zarząd:

 • Prezes – Eugeniusz Niemiec (14 65 31 531)
 • Wiceprezes-naczelnik – Robert Brudzisz (696 436 238)
 • Z-ca naczelnika – Jarosław Dutka
 • Sekretarz – Maciej Hołda
 • Skarbnik – Władysław Gąsior (14 65 31 567)
 • Członek – Michał Kamiński (509 353 302)
 • Członek – Janusz Bajorek (14 65 31 555)

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Stanisława Kleszyk (14 65 31 546)
 • Wiceprzewodniczący – Lesław Kiełtyka
 • Sekretarz – Antoni cholewa (14 65 31 631)

 

OSP Kołkówka

33-163 Kołkówka 59

Zarząd:

 • Prezes – Stankowski Sławomir (14 65 30 462)
 • Wiceprezes-naczelnik – Kawa Marian (14 65 30 375)
 • Wiceprezes – Firlit Sławomir (697 107 046)
 • Zastępca naczelnika – Wojtanowski Roman
 • Sekretarz – Gomułka Andrzej (14 65 30 112)
 • Skarbnik – Kawa Tadeusz (693 767 531)
 • Członek zarządu – Wojtanowski Adam

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Fudala Jerzy
 • Sekretarz – Trzeciak Krzysztof
 • Członek komisji – Rąpała Mirosław
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast