Sołtysi

SOŁECTWA Gminy Rzepiennik Strzyżewski

  • Rzepiennik Strzyżewski
  • Olszyny
  • Rzepiennik Biskupi
  • Rzepiennik Suchy
  • Turza
  • Kołkówka

Sołectwo – Rzepiennik Strzyżewski

Sołtys – Grażyna Pierz
33-163 Rzepiennik Strzyżewski 335
Tel. 14 65 30 124, 515 907 734

Rada Sołecka:
Andrzej Dziuban, Krzysztof Fudala, Beata Mikos, Irena Ryndak, Robert Słowik, Małgorzata Starzyk

 

Sołectwo – Olszyny

Sołtys – Teofil Bąk
33-164 Olszyny 426
Tel. 14 65 32 418, 728 758 309

Rada sołecka:
Bąk Grzegorz, Bąk Krzysztof, Faliszek Jan, Mężyk Leszek, Poręba Zbigniew, Rąpała Marek

 

Sołectwo – Rzepiennik Biskupi

Sołtys – Grażyna Włodyka
33-163 Rzepiennik Biskupi 255
Tel. 506 800 495

Rada Sołecka:
Grzegorz Kowalik, Krzysztof Żyrkowski, Zdzisław Serafin, Zdzisław Kiełtyka, Łukasz Kiełtyka, Artur Radzik

 

Sołectwo – Rzepiennik Suchy

Sołtys – Stanisława Kleszyk
33-163 Rzepiennik Suchy 74
Tel. 539 406 156

Rada sołecka:
Kiełtyka Lesław, Kloc Lucyna, Macior Kazimierz, Mierzwa Fryderyk, Niemiec Piotr, Słota Ewa

 

Sołectwo – Turza

Sołtys – Danuta Martyka
33-167 Turza 203
Tel. 14 65 31 083, 515 899 421

Rada sołecka:
Blicharz Ewa, Gawron Jerzy, Grzybek Franciszek, Kiełtyka Agnieszka, Łaś Barbara, Zawisza Wiesław

 

Sołectwo – Kołkówka

Sołtys – Marian Kawa
33-163 Kołkówka 45
Tel. 14 65 30 375, 515 901 590

Rada sołecka:
Tadeusz Stankowski, Sławomir Firlit, Agnieszka Baran, Halina Poręba, Kazimierz Serafin, Szczepan Słota

 

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast