Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 402
tel. 14 65 30 014
fax. 14 65 30 014
email: sp_rzep_strzyz@poczta.onet.pl
www.sprzepiennik.iap.pl

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim

33-163 Rzepiennik Biskupi 292
tel./fax. 14 65 30 028
email: spbiskupi@poczta.onet.pl
www.spbiskupi.cba.pl

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym

33-163 Rzepiennik Suchy 176
tel. 14 65 31 569
email: szkolasuchy@interia.pl
www.spsuchy.cba.pl

Zespół Szkół Publicznych w Turzy

33-167 Turza 2
tel. 14 65 31 085
e-mail: spturza@op.pl
www.zsp-turza.one.pl

Zespół Szkół Publicznych w Olszynach

33-164 Olszyny 62
tel. 14 65 32 654
e-mail: zsolszyny@onet.eu
zsp-olszyny.malopolska.pl

Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim

33-163 Rzepiennik Biskupi 321
tel./ fax 14 65 30 074
e-mail: gim_rzep@wp.pl
www.gim-rzepiennik.cba.pl

 

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast