Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski, przeznaczonej do; najmu, użyczenia.

INFORMACJA WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 121) informuję, że w siedzibie urzędu gminy, na stronach internetowych urzędu gminy wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji w prasie wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski, przeznaczonej do:

1) najmu obejmującego niezabudowaną nieruchomość składającą się z działki numer 1486 o powierzchni 0.17 ha, położoną w obrębie Olszyny, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/00082994/5.

2) użyczenia obejmującego niezabudowaną nieruchomość składającą się z działki numer 568/9 o powierzchni 0.1594 ha, położoną w obrębie Rzepiennik Suchy, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/00034284/4.

3) użyczenia obejmującego lokal o powierzchni około 20 m² z dostępem do węzła sanitarnego usytuowany w budynku zlokalizowanym na nieruchomości składającej się z działki numer 279 o powierzchni 0.13 ha, położonej w obrębie Rzepiennik Suchy, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objętej księgą wieczystą o numerze TR2T/00034330/2.

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast