Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski, przeznaczonej do najmu

INFORMACJA WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 121) informuję, że w siedzibie urzędu gminy, na stronach internetowych urzędu gminy wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji w prasie wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski, przeznaczonej do najmu obejmującego część budynku usługowo-garażowego zlokalizowanego na nieruchomości składającej się z działki numer 379/4 o powierzchni 0.26 ha, położonej w obrębie Rzepiennik Biskupi, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objętej księgą wieczystą o numerze TR2T/00072458/3.

Zastępca Wójta

Przemysław Bęben

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast