XLV sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim (sala obok Urzędu Gminy).

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 26 czerwca 2018 r.

RG.0002.7.2018

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XLV sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim (sala obok Urzędu Gminy).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Rzepiennik Strzyżewski prof. dr. hab. Augustynowi Mika.
4. Wręczenie aktu nadania tytułu oraz statuetki.
5. Wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy o Młodzieżowej Radzie Gminy.
6. Przemówienie prof. dr. hab. Augustyna Miki.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zakończenie obrad sesji.

Skip to content