ŚDS prosi o wsparcie finansowe – POMAGAMY

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup samochodu busa 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Na dzień dzisiejszy największym naszym problemem jest brak samochodu. Samochodu który sprawi że będziemy mogli spełnić marzenia naszych domowników!

Numer konta na który można dokonywać wpłat:

Pomoc dla ŚDS” NRB:

96 85890006 0120 0280 0592 0156

Dom to nie mury, a ludzie. Chcemy by ŚDS był domem, w którym każdy na miarę swoich możliwości będzie wzrastał i się rozwijał.  Nasz dom jest nową placówką wsparcia dziennego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Działamy od 21 grudnia 2017 roku. Swoim wsparciem obejmujemy 25 osób. W ramach działalności ŚDS funkcjonują 4 pracownie: kulinarna, rękodzieła, plastyczna i rehabilitacyjna. Podczas zajęć w pracowniach powstają różnego rodzaju wyroby, które można podziwiać odwiedzając nasz Dom. Prowadzone są również treningi umiejętności życiowych, społecznych i artystycznych. Oprócz zajęć w pracowniach podstawowych prowadzone są także zajęcia dodatkowe uwzględniające psychofizyczne możliwości uczestników, a także ich zainteresowania i uzdolnienia. Obejmują m.in. muzykoterapię, zajęcia z psychologiem, zajęcia z koła fotograficznego i teatralnego, rekreacje, wypoczynek, wycieczki. Praca terapeutów polega na pobudzaniu mieszkańców do samodzielnego życia, jak mówią osoby pracujące w domu: „To towarzyszenie w codziennym życiu, wspólne tworzenie domu do którego każdy przyjeżdża z radością” Wszystkim zapewniamy bezpłatny dowóz i posiłek, który przygotowujemy wspólnie podczas trwania zajęć. Staramy się także w miarę naszych możliwości zapewnić każdemu godne warunki i dać  namiastkę prawdziwego rodzinnego domu.

 Bardzo dziękujemy za przeczytanie i prosimy o pomoc w realizacji naszych planów.

Mieszkańcy Domu

Skip to content