Pytanie do Wójta zadane dnia 2019-04-23

Treść pytania:

Dzień dobry Panie Wójcie.
Piszę z zapytaniem o datę wprowadzenia nowego MPZP. Czy zostanie zatwierdzony do końca tego roku? Z informacji uzyskanych do dnia dzisiejszego nie jesteśmy zadowoleni. Terminy przedmiotowej sprawy ciągle się wydłużają, a obecnie obowiązujący MPZP jest jedyną przeszkodą do rozpoczęcia budowy domu. Wiemy, iż aktualnie sprawa zmiany MPZP jest w opinii u urbanisty. Chcielibyśmy poznać datę zakończenia tego opiniowania oraz jakie będą kolejne działania w temacie zmiany MPZP. Zaznaczamy, iż wniosek o przekwalifikowanie działki został złożony w 2016 roku i w naszej opinii powinniśmy już znać dokładne daty co do uchwalenia nowego MPZP. Liczymy na rzetelną odpowiedź oraz przyspieszenie sprawy. W razie pytań proszę o kontakt poprzez e-mail.
Z poważaniem
Szymon Janek

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 23.04.2019r., informujemy, że wykonawca zmian punktowych MPZP ma termin na jego wykonanie do października 2019, po czym niezwłocznie zajmie się tym Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 23.04.2019r., informujemy, że wykonawca zmian punktowych MPZP ma termin na jego wykonanie do października 2019, po czym niezwłocznie zajmie się tym Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Po przeanalizowaniu złożonych wniosków podjęto decyzje o rozpoczęciu prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiana studium jest niezbędna do przeprowadzenia zmiany MPZP.

Terminy i warunki wykonania zmiany MPZP czy studium określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana MPZP lub studium musi być przeprowadzona zgodnie z wymienioną ustawą, Wójt ani Rada Gminy nie może zmienić terminów przeprowadzenia takich zmian, gdyż jest to niezgodne z ustawą.

W sprawie wniosków złożonych np. w 2016r. należy zaznaczyć, że obowiązujący plan miejscowy wszedł w życie w 2013r ., ze względu na długą i kosztowną procedurę zmiany planu miejscowego czy studium nie racjonalnym jest ich częste zmienianie. Ponadto złożenie wniosku w sprawie zmiany planu nie oznacza pozytywnego rozpatrzenia sprawy przez Urbanistę.