dot. ułatwienia dla rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha oraz złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok

W ramach działań prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wprowadzono ułatwienia dla rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha oraz złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Zgodnie z art. 147a ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w 2023 r. rolnikowi może być przyznana płatność dla małych gospodarstw, na podstawie złożonego przez niego oświadczenia pn. „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.
Obecnie trwa nabór wniosków w ramach płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie ujęte we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023. Stawka ryczałtu wynosi 225 euro/ha.

Rolnik może otrzymać płatności dla małych gospodarstw jeżeli we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.) łączna powierzchnia:
a. gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów (PWD) będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha
oraz
b. użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r. wynosiła nie więcej niż 5 ha.

Oznacza to, że płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie ujęte we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Rolnicy żądający płatności dla małych gospodarstw, którzy ubiegali się o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu)
otrzymają także te płatności. Niezależnie od powyższego rolnik otrzyma płatności ONW, płatność ekologiczną, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, o ile wnioskował o te płatności we wniosku
złożonym w terminie do dnia 25 lipca 2023 r.

Aby otrzymać płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus), skan oświadczenia „Żądanie
przyznania płatności dla małych gospodarstw”, dostępnego pod linkiem https://www.gov.pl/attachment/1ad09190-61bf-4a33-b6a1-76725574b5ad. Szczegółowych wyjaśnień oraz pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają Rolnikom pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, których adresy oraz telefony zostały podane w załącznikach do niniejszego pisma. Mając na względzie powyższe, proszę Państwa o przekazanie powyższych informacji Rolnikom, w szczególności Sołtysom oraz wydrukowanie i umieszczenie w miejscach ogólnodostępnych, plakatu załączonego do niniejszego pisma.

Skip to content