OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI o uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Tarnowskiego do ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”

 Rzepiennik Strzyżewski, dnia 18.01.2017 r.   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI o uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Tarnowskiego do ”Programu

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski podaje do publicznej wiadomości informację, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 10 stycznia 2017 r. Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia

Czytaj więcej...
Skip to content