Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 luty 2018 w sprawie decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji dla ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dotyczący zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej i artystycznej w 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017

Czytaj więcej...
Skip to content