Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Tarnowa, powiatu brzeskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu myślenickiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego

Obowiązuje w dniu 12.10.2021 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie pomocy społecznej, dotyczącej aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZARZĄDZENIE NR 84/2021 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 05.10.2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Czytaj więcej...
Skip to content