27.10.2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Ustawa przewiduje wsparcie przed wzrostem rachunków za energię elektryczną dla:
– gospodarstw domowych,
– jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej,
– oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Służyć temu będzie wprowadzenie mechanizmu maksymalnej ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii nie wyższej niż:
– 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych;
– 785 zł/MWh dla pozostałych odbiorców uprawnionych.

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:
– gospodarstwami domowymi – od momentu przekroczenia limitów zużycia do 31 grudnia 2023 r.;
– podmiotami użyteczności publicznej i samorządami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.;
– małymi i średnimi przedsiębiorcami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dla gospodarstw domowych przewidziane są trzy różne limity zużycia energii elektrycznej:
– dla gospodarstw domowych przewidziany jest roczny limit zużycia energii 2 MWh (2 000 kWh) na rok.
– limity dla osób z niepełnosprawnościami są zwiększone do 2,6 MWh (2 600 kWh) na rok.
– dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3 MWh (3 000 kWh).

Rachunki, które mieszczą się w granicach limitu, nie wzrosną. Ceny energii elektrycznej po przekroczeniu limitu, będą rozliczane według zamrożonych stawek, nadwyżka ponad te limity będzie rozliczana w ramach mechanizmu ceny maksymalnej.
Warunki jakie trzeba spełnić, żeby w 2023 roku płacić niższe rachunki za energię elektryczną:
a) Gospodarstwa domowe zużywające 2 MWh (2 000 kWh) na rok nie muszą składać żadnych oświadczeń.
b) Gospodarstwa domowe znajdujące w zwiększonym limicie powinny złożyć odpowiednie oświadczenia, a w niektórych przypadkach dołączyć dokumentację poświadczającą uprawnienia. Do tej grupy należą:
– Rodziny wielodzietne, uprawnione do limitu 3 MWh (3 000 kWh). Powinny złożyć:
— oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu;
— kopię Karty Dużej Rodziny (w oświadczeniu należy podać numer Karty);
– Osoby z niepełnosprawnością, uprawnione do limitu 2,6 MWh (2 600 kWh). Powinny złożyć:
— oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu, bez dodatkowych dokumentów
– Rolnicy – uprawnieni do limitu 3 MWh (3 000 kWh). Powinni złożyć:
— oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu;
— kopię decyzji o podatku rolnym za 2022 rok – w oświadczeniu należy również podać numer decyzji.

Przedsiębiorstwa energetyczne przygotowały wzory oświadczeń i będą je udostępniać. Oświadczenia należy kierować do dostawcy energii elektrycznej, do końca czerwca 2023 roku.

Skip to content