Akcja szczepienia lisów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego zostanie przeprowadzona w dniach: od 18 maja do 7 czerwca 2O2O r.

Zostanie ona wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów i jej ręczne wyłożenie. W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu,
2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa,

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego Lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Skip to content