Aktualizacja listy osób upoważnionych do przeprowadzania ocen energetycznych budynków mieszkalnych

AKTUALIZACJA LISTY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZENIA OCEN ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI W RAMACH PROGRAMU DOFINANSOWANIA WYMIANY NISKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że w ramach procedury przetargowej na wykonanie ocen energetycznych m.in. dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski została wybrana firma NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Osobami upoważnionymi do sporządzenia ocen energetycznych budynków w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM na lata 2014-2020 są wskazani poniżej pracownicy firmy NDE sp. z o.o. Jednocześnie informujemy, że oceny energetyczne w Naszej Gminie będą wykonywane wraz z dniem 1 maja b.r. Prosimy o każdorazowe wylegitymowanie osoby podającej się za audytora.

Jednocześnie przypominamy, że każdy z audytorów, musi posiadać:

 • legitymację wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • imienne oświadczenie dla osób wykonujących oceny, wystawionym przez Gminę.

W ramach ocen energetycznych budynków audytorzy będą zobowiązani wykonać dla każdego z budynków:

 • wizję lokalną i ocenę stanu istniejącego budynku, w tym dokumentację fotograficzną,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej budynku rozumiane, jako opracowanie dokumentu obejmującego co najmniej następujące elementy: identyfikację budynku, charakterystykę energetyczną budynku, zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),
 • zalecenia termomodernizacyjne dla danego budynku, obejmujące zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EP H+W),
 • obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.

Podczas wizji lokalnej należy udostępnić audytorowi dokumentację projektową budynku.

 

LISTY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZENIA OCEN

 1. Bargieł Grzegorz                                                                                                              
 2. Bednarek Mateusz
 3. de Biberstein Kazimirski Bogusław
 4. Bielawski Konrad
 5. Bilski Albert
 6. Bona Tadeusz
 7. Bracha Tomasz
 8. Bromboszcz Anna
 9. Broś Elżbieta
 10. Brotoń Agnieszka
 11. Bryl Agnieszka
 12. Buk Paulina
 13. Charzyński Marcin
 14. Chęć Jakub
 15. Chmura Karolina
 16. Cymerman Jarosław
 17. Dalida Anna
 18. Dąbrowski Andrzej
 19. Dobrowolski Sławomir
 20. Drabik Marek
 21. Drzał Izabela
 22. Dulian Dariusz
 23. Dziedzic Mateusz
 24. Ejsmont Janusz
 25. Gad Mateusz
 26. Gregorczyk Andrzej
 27. Gross Janusz
 28. Gruszecka Joanna
 29. Grzywnowicz Beata
 30. Imioło Aleksandra
 31. Janiec Dominik
 32. Janiszkiewicz Maciej
 33. Janta Tomasz
 34. Jatkowski Marek
 35. Jaworski Ryszard
 36. Jerzy Adamczyk Jerzy
 37. Jędrzejewski Ryszard
 38. Kamińska Agnieszka
 39. Karasek Dawid
 40. Karol Świdrak
 41. Kawa Artur
 42. Kawczyński Jacek
 43. Kortas Emilia
 44. Kosakowska Joanna
 45. Kostecka Angelika
 46. Kozek Mateusz
 47. Kurczyk Iwona
 48. Kustra Jakub
 49. Kwak Karol
 50. Łącki Grzegorz
 51. Łysek Tomasz
 52. Magryś Karol
 53. Mentel Adrian
 54. Mikulec Mateusz
 55. Miśkowicz Wiktor
 56. Mucha Jakub
 57. Muskus Patryk
 58. Obuch Jagoda
 59. Osowiecka Katarzyna
 60. Owsianka Anna
 61. Ozga Michał
 62. Petrusewicz Jerzy
 63. Pluta Justyna
 64. Płonka Kamil
 65. Prusinowski Tomasz
 66. Przytuła Krzysztof
 67. Rachwał Michał
 68. Ragan Dawid
 69. Rainholc Karolina
 70. Rapacz Kamil
 71. Rosół Szymon
 72. Rowiński Łukasz
 73. Ruczyński Mirosław
 74. Rudek Mateusz
 75. Samełko Anna
 76. Siedlarz Joachim
 77. Siuzdak Natalia
 78. Skuratowicz Bogdan
 79. Sosnowski Paweł
 80. Spirała Justyna
 81. Strycharz Paweł
 82. Suliński Leszek
 83. Sypek Magda
 84. Szcześniak Adam
 85. Szeląg Paweł
 86. Sztukowski Kazimierz
 87. Szyba Tomasz
 88. Szyszka Franciszek
 89. Śnios Justyna
 90. Troczek-Ciećka Izabela
 91. Węgrzyn Karolina
 92. Wróblewski Karol
 93. Wyżga Jakub
 94. Zapała Szymon
 95. Zera Józef
 96. Zięba Magdalena
 97. Żak Marcin

 

Skip to content