AKTYWNA TABLICA

Dzięki wspólnie przygotowanemu przez dyrektorów szkół oraz pracowników urzędu gminy wnioskowi wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy otrzymały wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.  

Po 14.000 zł trafi do Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim, Rzepienniku Biskupim, Rzepienniku Suchym, Olszynach i Turzy, co daje w sumie  70.000 zł.

Ze powyższych środków zostanie zakupionych 8 tablic interaktywnych i 2 monitory interaktywne. 

Głównym celem Programu „Aktywna tablica”  jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Celami szczegółowymi Programu są:

  • wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
  • zapewnienie uczniom z zakwalifikowanych do Programu szkół dostępu do pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane na zajęciach do kształcenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;
  • zapewnienie uczniom szkół zakwalifikowanych do Programu a także ich nauczycielom, szkoleń umożliwiających efektywne korzystanie z tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, interaktywnych monitorów dotykowych.
Skip to content