27.10.2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Ustawa przewiduje wsparcie przed wzrostem rachunków za energię elektryczną dla:– gospodarstw domowych,– jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej,– oraz mikro,

Czytaj więcej...

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski  z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

Gmina Rzepiennik Strzyżewski przedstawiła do konsultacji z organizacjami pozarządowymi                         i podmiotami pożytku publicznego projekt „ Program współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski   

Czytaj więcej...
Skip to content