BEZPŁATNA Rehabilitacja dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej.

Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu.

Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi:
– wniosek , sporządzony przez lekarze prowadzącego leczenie wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi,
– orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy wydane w postępowaniu orzeczniczym.

Druki wniosków dostępne są w siedzibach KRUS lub na stronie: www.krus.gov.pl

Wniosek składa się w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez NFZ.

Więcej informacji pod numerem telefonu (14)621-59-87 wew. 126

Skip to content