Bezpłatne pomiary kamerą termowizyjną w ramach projektu LIFE

W ramach realizacji przez gminę Rzepiennik Strzyżewski projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” dla zainteresowanych mieszkańców gminy prowadzone będą badania budynków kamerą termowizyjną. Z uwagi na ograniczony czas dostępności kamery, badania potrwają do dnia 14 lutego 2020 roku.

Każdy budynek emituje ciepło, które bezpowrotnie ucieka do atmosfery. W naszym interesie jest, aby takie zjawisko minimalizować, wtedy zużyjemy mniej energii na ogrzewanie i jednocześnie obniżymy nasze rachunki. Nawet przy użyciu do budowy jak najlepszych materiałów, może okazać się, że przez błędy wykonawcze, izolacja nie jest do końca skuteczna. Przyczyną takiego stanu są mostki termiczne występujące w określonych miejscach konstrukcji. Warto więc przeprowadzić badanie kamerą termowizyjną, które pokaże miejsca, gdzie ciepło „ucieka” z domu.

Termowizję w budownictwie wykorzystuje się do wykrycia:

 • wad i usterek konstrukcji budynku,
 • możliwości występowania zawilgoceń i zagrzybień,
 • miejsca wycieków z CO, c.w.u. i wodnego ogrzewania podłogowego,
 • miejsca uszkodzeń elektrycznego ogrzewania podłogowego,
 • możliwość odwzorowania przebiegu sieci CO, CWU, ogrzewania podłogowego, kanałów wentylacyjnych.

Badania kamerą termowizyjną muszą być wykonywane przy odpowiednich warunkach atmosferycznych:

 • różnica między temperaturą wewnętrzną w badanym budynku a temperaturą zewnętrzną musi wynosić minimum 15˚C,
 • temperatura wewnątrz analizowanego budynku nie może się wahać,
 • wykonanie badań termowizyjnych z zewnątrz budynku musi się odbywać przy braku bezpośredniego działania światła słonecznego, najlepiej kilka godzin po zachodzie słońca,
 • podczas wykonywania badań prędkość wiatru nie powinna przekraczać 1 m/s,
 • przegrody zewnętrzne badanego budynku nie mogą być wilgotne od opadów atmosferycznych,
 • badań termowizyjnych nie przeprowadza się w czasie opadów atmosferycznych oraz gęstej mgły.

Przeglądy termowizyjne budynków nie są specjalistycznymi badaniami, a jedynie pozwolą sprawdzić czy izolacja termiczna dobrze spełnia swoje zadanie.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych wykonaniem pomiarów prosimy o kontakt z Ekodoradcą pod nr tel. 14 65 35 532/kom. 510 802 933. Liczba przeprowadzonych pomiarów jest ograniczona oraz uzależniona od warunków pogodowych.

Skip to content