Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Trwają prace przy adaptacji poddasza Urzędu Gminy, a także prace przy budowie szybu windowego i przy przebudowie klatki schodowej. Komunikacja dla klientów obywa się boczną klatką schodową. Za utrudnia przepraszamy.

Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski

Przyznana pomoc: 2.665.293,11 zł

Koszt całkowity: 3.135.639,00 zł

Skip to content