Budowa parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Gmina Rzepiennik Strzyżewski przystępuje do realizacji operacji pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Turza, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Olszyny”.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich przez kształtowanie przestrzeni publicznej – budowę parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Turza, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Olszyny.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Skip to content