Budowa przejścia dla pieszych w obszarze odziaływania w km od 0+006 do 0+106 (w tym przejście dla pieszych w km 0+28,3) w miejscowości Turza gmina Rzepiennik Strzyżewski

Budowa przejścia dla pieszych w obszarze odziaływania w km od 0+006 do 0+106 (w tym przejście dla pieszych w km 0+28,3) w miejscowości Turza gmina Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski w 2021r otrzymała dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Pracami objęte zostanie zadanie:

Zakres robót obejmuje:

  • przebudowę pobocza przy drodze gminnej,
  • wymianę warstwy ścieralnej na drodze,
  • budowę przejścia dla pieszych w rejonie szkoły podstawowej wraz z oświetleniem i znakami aktywnymi,
  • odcinkowe umocnienie rowów otwartych korytami betonowymi i ażurowymi,
  • odtworzenie poboczy oraz dowiązania wysokościowe istniejących zjazdów i dróg

Koszt realizacji zadania: 214.492,02 zł.

Dofinasowanie: 151.552,00 zł.

Zakończenie realizacji zadania to listopad 2021r

Skip to content