OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI o uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Tarnowskiego do ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”

 Rzepiennik Strzyżewski, dnia 18.01.2017 r.   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI o uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Tarnowskiego do ”Programu

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

OŚ.6220.05.2016                                                                                                                              Rzepiennik Strzyżewski, dnia 24.06.2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E o

Czytaj więcej...
Skip to content