Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie pomocy społecznej, dotyczącej aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZARZĄDZENIE NR 84/2021 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 05.10.2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Czytaj więcej...

Projekt „Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

Projekt „Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” wydłużony.. Przedłużające się

Czytaj więcej...
Skip to content