Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie pomocy społecznej, dotyczącej aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZARZĄDZENIE NR 84/2021 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 05.10.2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Czytaj więcej...
Skip to content