Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 luty 2018 w sprawie decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji dla ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dotyczący zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej i artystycznej w 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski podaje do publicznej wiadomości informację, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 10 stycznia 2017 r. Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia

Czytaj więcej...
Skip to content