Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – ostatnie 30 dni na złożenie deklaracji !

Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin składania deklaracji upływa dnia 30 czerwca 2022 r.

CEEB utworzona została na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB. Deklarację można złożyć również bez wychodzenia z domu, elektronicznie, przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Wystarczy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, następnie nacisnąć na stronie głównej ->złóż deklarację<- wypełnić ją i wysłać.

Przekazanie danych jest obowiązkowe! Za brak złożenia deklaracji będzie grozić kara grzywny.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski pok. nr 1 lub pod numerem tel. 14 65 35 532.

Skip to content