Czasopisma regionalne

  • „Rzepiennik Wczoraj i Dziś” – czasopismo wydawane od 1 lipca 1991 roku, czyli nieprzerwanie już od ponad 20 lat (ISSN 1428-880X). Pierwszy numer liczył 8 stron i był pisany na maszynie, powielany i rozpowszechniany w wersji czarno-białej.
    Od początku swojego istnienia dokumentuje miejscowe sprawy bieżące, wydarzenia kulturalne i nurtujące mieszkańców sprawy społeczne. Obecnie wydawany jest w kolorowej szacie graficznej jako kwartalnik nakładem około 600 sztuk.
    Redakcja czasopisma mieści się przy Gminnym Ośrodku Kultury W Rzepienniku Strzyżewskim. Na stronie GOKu znajduje się zakładka, w której dostępne są archiwalne numery RzWiDz.
  • „Ostoja” –  czasopismo parafii Rzepiennik Suchy redagowane przez Czesława Dutkę. Także kwartalnik, wydawany jest od wiosny 2005r.  Redakcja mieści się w Rzepienniku Suchym.
  • „Rzepiennickie zapiski” – nie wydawane już czasopismo o życiu i historii gminy Rzepiennik Strzyżewski, jego redaktorem był również Czesław Dutka.
Skip to content