Czym oddychają mieszkańcy Myślenic i gminy Rzepiennik Strzyżewski? Podsumowanie ostatniego etapu akcji „Małopolska bez smogu”

Od 8 do 19 grudnia, w ramach trzeciego, ostatniego etapu akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim, przenośne pyłomierze badały jakość powietrza w Myślenicach i gminie Rzepiennik Strzyżewski. Na 12 dni pomiarów prowadzonych w obu miejscowościach,
w Myślenicach stężenia pyłu PM10 były w normie (50 µg/m3) jedynie przez jeden dzień, natomiast w Rzepienniku Suchym (gmina Rzepiennik Strzyżewski) jakość powietrza była lepsza – tylko przez jedną dobę stężenia zbliżyły się do poziomu dopuszczalnego.
Przez ogromną większość czasu mieszkańcy Myślenic oddychali zanieczyszczonym powietrzem. W Rzepienniku stężenia godzinowe, zwłaszcza w godzinach wieczornych, osiągały wysokie poziomy, ale dobowy poziom dopuszczalny nie został przekroczony w żadnym z 12 dni pomiarów. W tym samym czasie mieszkańcy Krakowa mogli oddychać powietrzem spełniającym normy przez 7 dni – normy dla pyłu PM10 były przekroczone przez pięć dni, przy czym były to przekroczenia znacznie niższe niż w przypadku Myślenic.

Najwyższe dobowe stężenia pyłu w Myślenicach odnotowano 17.12 ( 120 µg /m3) – w tym dniu dzienne stężenie pyłu PM10 przekroczyło poziom informowania. Gdyby w Myślenicach prowadzone były oficjalne pomiary, to w tych dniach mieszkańcy powinni zostać powiadomieni o konieczności podjęcia działań na rzecz ochrony zdrowia. W Rzepienniku najwyższe dobowe stężenia wystąpiło również 17 grudnia i wyniosło 50 µg /m3. Także
w Krakowie w tym dniu obserwowano najwyższe stężenia na każdej ze stacji pomiarowej, co było spowodowane specyficznymi warunkami pogodowymi w całym województwie.

Najwyższe stężenia pyłów notowane były zazwyczaj w porach wieczornych. Powodowane jest to użytkowaniem przestarzałych kotłów, pieców i kominków na paliwa stałe (węgiel i drewno). Zdarzały się momenty kiedy stężenia w Myślenicach przekraczały 150µg /m3, a więc granicę powyżej której jakość powietrza uznawana jest za bardzo złą i szkodliwą dla zdrowia mieszkańców. Najwyższe godzinne stężenie w Myślenicach wyniosło 323µg/m3, a w Rzepienniku Suchym 101µg/m3.

Na koniec warto zaznaczyć, że stężenia badanych zanieczyszczeń w Myślenicach były wyższe niż stężenia odnotowane w Krakowie. Średnia dla całych pomiarów w Myślenicach wyniosła: 76µg/m3, w Krakowie 48µg/m3, natomiast w Rzepienniku 30µg /m3.

Wykresy dla Myślenic

Wykres: Średnie godzinowe stężenia pyłu PM10 w Myślenicach
Wykres: Średnie dobowe stężenia pyłu PM10 w Myślenicach

Wykresy dla Rzepiennika Suchego (gmina Rzepiennik Strzyżewski)

Wykres: Średnie godzinowe stężenia pyłu PM10 w Rzepienniku Suchym
Wykres: Średnie dobowe stężenia pyłu PM10 w Rzepienniku Suchym

Dane i podsumowanie wyników opracowane przez Polski Alarm Smogowy.

To był już ostatni etap czwartej edycji akcji „Małopolska bez smogu”. Od 13 listopada do 19 grudnia, w ciągu 5 tygodni przenośne pyłomierze Polskiego Alarmu Smogowego sprawdzały jakość powietrza w sześciu małopolskich gminach: Kętach, Krzeszowicach, Makowie Podhalańskim, Kalwarii Zebrzydowskiej, Rzepienniku Strzyżewskim i Myślenicach. Czas na podsumowanie. We wtorek 22 grudnia o godz. 18.05 na antenie Radia Kraków posłuchać będzie można debaty podsumowującej akcję z udziałem przedstawicieli Polskiego Alarmu Smogowego, władz Małopolski, ekspertów WFOŚiGW oraz włodarzy gmin, w których realizowane były pomiary. Zapis wideo debaty dostępny będzie na stronie www.radiokrakow.pl.

W debacie udział wezmą:

  • Anna Dworakowska – Polski Alarm Smogowy,
  • Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
  • Kazimierz Koprowski – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  • Jarosław Szlachetka – burmistrz Myślenic,
  • Wacław Gregorczyk – burmistrz  Krzeszowic.

Debatę poprowadzi Jacek Bańka. Zapraszamy do słuchania na antenie Radia Kraków. Szczegóły: http://www.radiokrakow.pl/debaty/sprawdz-czym-oddychasz-280766/.

Organizatorzy akcji „Małopolska bez smogu”:

Partner główny:

Akcja prowadzona we współpracy z gminami: Kęty, Krzeszowice, Kalwaria Zebrzydowska, Maków Podhalański, Rzepiennik Strzyżewski i Myślenice.

Skip to content