Dbajmy o Naszą Przyrodę

Drzewa mają wiele korzystnych dla zdrowia i życia ludzi właściwości. Są także świadkami naszej historii. Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski rozpoczyna akcję pn. „CENNE DRZEWO”. W związku z tym zachęcamy mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski, aby nie usuwali starych, okazałych (grubych lub wysokich) i niezwykle cennych drzew na swoich posesjach. Każde takie drzewo można zgłosić do tutejszego urzędu, aby pochwalić się sąsiadom i innym osobom niezwykłym okazem. Po zgłoszeniu konkretnego drzewa pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin i przybije na nim tabliczkę z napisem „CENNE DRZEWO”, a jego fotografie zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy. W przypadku stwierdzenia przez pracownika, że takie drzewo powinno być objęte szczególną ochroną będą podjęte rozmowy z właścicielem działki, na której rośnie drzewo, aby stało się Pomnikiem Przyrody. Pielęgnacja takich drzew będzie wykonywana (finansowana) z budżetu Państwa.

Drzewa należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 lub telefonicznie: 14 65 35 527.

Dąb Jakub – Pomnik przyrody w Rzepienniku Strzyżewskim

Skip to content