Demontażu dachu oraz odbiór i utylizacja azbestu

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że do 29 listopada można zgłaszać nieruchomości posiadające pokrycia dachowe zawierające azbest. Jest to kontynuacja projektu na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie dotyczy demontażu dachu oraz odbiór i utylizację azbestu.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 3,
tel. 65-35-527

Skip to content