Do szkół powróciły SKS-y

Od stycznia 2017 do szkół z terenu gminy powróciły SKS-y. Zajęcia sportowe są realizowane w wymiarze 2 godzin tygodniowo w: Szkołach  Podstawowych  w Rzepienniku Strzyżewskim, Rzepienniku Suchym, Rzepienniku Biskupim oraz Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim oraz w wymiarze 4 godzin tygodniowo w Zespołach Szkół Publicznych w Turzy i Olszynach. Zajęcia sfinansowane  zostały dzięki współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” dotowanego przez Ministerstwo Sportu. Kwota pozyskana z Ministerstwa to 22 tys. zł natomiast udział własny gminy to 2,5 tys. zł.

Skip to content