DODATEK ELEKTRYCZNY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, której zapisy weszły w życie 18 października 2022 r., informujemy, że wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje odbiorcy energii elektrycznej, w  gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dodatek elektryczny wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Wnioski o wypłatę tego dodatku będzie można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny wypłacany będzie w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Skip to content