Dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Bardzo dobre informacje dla naszej gminy! 

Dnia 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście dofinansowanych zadań znalazły się dwa zadania z gminy polegająca na:

1. Przebudowie drogi gminnej nr 200539K w miejscowości Rzepiennik Suchy w km 0+000-0+320,

2. Przebudowie drogi gminnej numer 200457K w miejscowości Olszyny w km 0+060-0+375.

Ogólna wartość zadań to 342 243,33 zł z czego 80% będzie dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Skip to content