Doradca energetyczny do dyspozycji mieszkańców i przedsiębiorców

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że realizuje projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W ramach małopolskiego systemu wsparcia pracuje aktualnie pięciu doradców energetycznych (docelowo 6 osób), którzy udzielają nieodpłatnych usług doradczych w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Odbiorcami działań mogą być instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Zadaniem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno-edukacyjne, promocję, wymianę doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy.

Doradcą energetycznym oddelegowanym do współpracy na obszarze gminy Rzepiennik Strzyżewski jest Janusz Sułowski (WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, tel. 785-855-603, e-mail: janusz.sulowski@wfos.krakow.pl lub doradztwo@wfos.krakow.pl). Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, celem umówienia terminu i tematyki spotkania.

Więcej informacji: http://wfos.krakow.pl/informacja-i-promocja/doradcy-energetyczni

Skip to content