Budowa drogi gminnej nr 200533K w km od 0+000 – 1+990 z wyłączeniem odcinka w km 1+438,80 – km 1+442,20 w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski w 2022r otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pracami objęte zostanie zadanie:

Nazwa zadania:Budowa drogi gminnej nr 200533K w km od 0+000 – 1+990 z wyłączeniem odcinka w km 1+438,80 – km 1+442,20 w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę jezdni z betonu asfaltowego,
  • budowę mijanek z betonu asfaltowego,
  • budowę poboczy z kruszywa,
  • przebudowę i remont przepustów rurowych,
  • zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu i budowę kanału technologicznego.

Całkowity koszt realizacji zadania:  2.175.540,31 zł.

Dofinansowanie:  1.266.089,00 zł.

Zakończenie realizacji zadania to wrzesień 2022r

Skip to content