Dot. konieczności wymiany kotłów

INFORMACJA!

Wbrew krążącej plotce Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie planuje wydłużenia terminu wymiany kotłów. Nadal na terenie województwa małopolskiego obowiązuje tzw. uchwała anytsmogowa (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw). Wskazuje ona na konieczność wymiany kotłów obecnie eksploatowanych:

•          pozaklasowych tzw. „kopciuchów” oraz 1 i 2 klasy do końca 2022 roku,

•          3 lub 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 do końca 2026 roku.

Skip to content