Dot. zamontowanych zbiorników nadziemne na wodę opadową

Przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i Przedszkola Publicznego w miejscowości Rzepiennik Biskupi zostały zamontowane zbiorniki nadziemne na wodę opadową o łącznej pojemności 6000 l. Inwestycję zrealizowano w ramach pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi – „Małopolska deszczówka” współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 34 686,00 zł., a pomoc Województwa to kwota w wysokości 26 014,00 zł.

Zgromadzona woda w zbiornikach wykorzystana będzie między innymi do podlewania miododajnych gatunków roślin, mycia dróg gminnych oraz chodników.

Wdrażając takie działanie zwiększamy retencję gleby, łagodzimy skutki suszy, ograniczamy ryzyko powodzi oraz dążymy do poprawy jakości przestrzeni zamieszkania.

Skip to content