Dotacja na przebudowę dróg ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Wójt Gminy  odebrał umowy związane z realizacją operacji przebudowy następujących dróg gminnych:

  • „Rzepiennik Suchy w kierunku P. Mikosa w miejscowości Rzepiennik Suchy
  • „ Rzepiennik Strzyżewski – Działki” w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski i Rzepiennik Biskupi
  • „Rzepiennik Strzyżewski – Cisie” w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski

Środki pieniężne pozyskano w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wysokość dotacji to blisko 250 tys. zł.

 Przebudowę dróg planuje się  wykonać  w 2017 r.

Szczególne słowa uznania należą się osobom, które przygotowały wniosek i są to kierownik referatu budownictwa Grzegorz Szymański, inspektor Piotr Dudek oraz Paulina Fudala.

Skip to content