DOTACJA z WFOSIGW NA USUNIĘCIE AZBESTU

Gmina Rzepiennik Strzyżewski informuje, iż uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uzyskała dotację na zadanie inwestycyjne pn.: „Odbiór i bezpiecznie unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski” w wysokości:

  • 17.995,60 zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • 25.708,00 zł. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska podpisanej w Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w ramach „Ogólnopolskiego programu finasowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Jednocześnie informujemy, iż odbiór azbestu z terenu Gminy dokona Firma Remontowo-Budowalna „RAGAR” Radosław Rokosz z siedzibą w Krakowie,  os. Tysiąclecia 35/16

Mieszkańcy o terminie odbioru zostaną dodatkowo poinformowani telefonicznie przez wykonawcę przedmiotowych prac.

Skip to content