DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE/PRZEDSZKOLU 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim informuje, iż do 14 sierpnia 2020r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu na okres wrzesień – grudzień 2020 r.

Wnioski przyjmowane będą codziennie w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu przysługuje rodzicom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł oraz spełnione są przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/ emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w sierpniu dochody za miesiąc lipiec, wniosek złożony we wrześniu dochody za miesiąc sierpień itd.)
  • aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych
  • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał

DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500 + ! ! ! !

Skip to content