Dziedzictwo kulturowe

0001

ZABYTKI

W gminie znajduje się wiele godnych do obejrzenia zabytków, wśród których wymienić należy kościoły, dwory, cmentarze i kaplice. Kościoły w gminie Rzepiennik reprezentują różnorodność stylów; najstarszy gotycki pochodzi z końca XV w. Kryją w sobie dziedzictwo wiary i bogactwo przemijającego czasu. W poszczególnych miejscowościach mamy następujące zabytki:

Olszyny:

 • Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża z 1900 r. Kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, kryty blachą. Trzynawowy z węższym prezbiterium, zakrystia i niewielka kruchta. We wnętrzu neogotycka polichromia figuralna i ornamentalna oraz neogotycka chrzcielnica z 1910 r. W bocznej nawie cenny obraz „Upadek pod krzyżem” z XVI w. W otoczeniu kościoła neogotycka kamienna dzwonnica z 1908 r. zbudowana przez Jana Karasia
  olszyny3

 

 • Cmentarz wojenny nr 113, projektowany przez J. Szczepokowskiego. Centralne miejsce zajmuje kamienna brama w formie półkoliście sklepionej arkady. Miejsce spoczynku 179 żołnierzy: 90 niemieckich i 89 nierozpoznanych.

cmentarz

bramac

 • Pomnik Grunwaldzki z 1910 r. Kamienny, w kształcie obelisku na wielostopniowym postumencie. Monument upamiętnia 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

grun2

grun1

 • Pomnik polskich lotników – wzniesiony w pobliżu miejsca katastrofy bombowca „Liberator” zestrzelonego 17 sierpnia 1944 r. Upamiętnia śmierć siedmioosobowej załogi.

pomnik1

pomnik2

Rzepiennik Biskupi:

 • Kościół św. Jana Chrzciciela jest jednym z najstarszych drewnianych kościołów w Małopolsce. Budowany na zrąb z bali modrzewiowych i sosnowych, podbity gontem, jednonawowy. W kościółku znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny z początku XVII w. z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1719 r. Ponadto tryptyk gotycko–renesansowy z XVI wieku ze scenami z życia św. Mikołaja i Męki Pańskiej oraz barokowy ołtarz boczny z XVII w. z wizerunkiem św. Jana Chrzciciela. Na uwagę zasługują obrazy, w tym  szczególnie „Ukrzyżowanie Milatynskie”, oraz rzeźby z różnych epok

kosciolek

kosciolek2

 • Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zbudowany w latach 1856 – 1864. Jest to budowla neogotycka, z cegły i kamienia; bazylikowy z transeptem i prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Powstał jako jeden z pierwszych polskich kościołów neogotyckich. Wyposażenie kościoła pochodzi z przełomu XIX i XX w. Bogata dekoracja wnętrza pochodzi z 1912 roku; wykonał ją młodopolski artysta Jan Bulas. Podstawowym motywem są kwiaty; pospolicie rosnące maki, bławaty, lilie, nasturcje. W ołtarzu głównym znajduje się  tryptyk z rzeźbą Matki Bożej Wniebowziętej i płaskorzeźby ze scenami maryjnymi. W ołtarzu bocznym słynący łaskami obraz Matki Bożej Śnieżnej „Rzepiennickiej” z XVII wieku

kosciol1

kosciol2

 • Dwór szlachecki z XVI w., należał m.in. do rodów Szołajskich i Więckowskich.
  W środku tego dworu znajduje się wspaniała barokowa polichromia z początku XX w.  wykonana przez Jana Bulasa. Zachowały się tutaj również gotyckie piwnice.
  W obrębie posiadłości otoczonej resztkami dawnego parku z kilkusetletnim dębem – pomnikiem przyrody znajduje się XIX-wieczny zespół budynków gospodarczych złożony ze stajni, stodoły i spichlerza.

dwór (3)

 • Dąbry – cmentarz ofiar zagłady. Miejsce zagłady 364 Żydów z getta w Rzepienniku Biskupim rozstrzelanych 11 sierpnia 1942 r. Grób obmurowany, przykryty betonową płytą z inskrypcjami w języku polskim i hebrajskim.

Dąbry 8

 • Cmentarz wojenny nr 114, znajduje się obok cmentarza parafialnego.
  W centralnym miejscu usytuowano kamienny obelisk, u stóp którego znajdują się groby poległych oficerów. Pola grobowe oznaczono betonowymi stelami. Spoczywa na nim 18 Austriaków i 128 Rosjan poległych w 1915  r.

114

Rzepiennik Strzyżewski:

 • Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego  został zbudowany w latach 1947–1949 z fundacji rodziny księży Bochenków. Na wyposażenie składają się m.in. rzeźby Bronisława Chromego, Jerzego Bandury, Anatola i Bogdany Drwalów, Piotra Waligóry. Przy kościele istnieje Muzeum Parafialne, oddział Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, gdzie można zobaczyć reprodukcje obrazów: W. Majeranowskiego, J. Wojnarowskiego, M. Reja, J. Kochanowskiego, S. Batorego, S. Żółkiewskiego, J. Chodkiewicza, K. Pułaskiego, J. Malczewskiego i V. Hoffmana.
 • Dąbry – pomnik i cmentarz partyzancki. Cmentarz żołnierski gdzie spoczywa 18 żołnierzy AK Oddziału „Regina II” poległych w boju w dniu 17 października 1944 r.

Rzepiennik Suchy:

 • Szkoła ludowa. Budynek drewniany, kryty dachówką z 1888 roku.
 • Domy pogórzanskie. Przykłady dawnego budownictwa drewnianego i zdobienia domów z przełomu XIX i XX w.
 • Pomnik ofiar faszyzmu. Miejsce uświęcone krwią 19 partyzantów i zakładników rozstrzelanych przez Niemców 29 sierpnia 1944 r. w odwecie za zasadzkę zorganizowaną przez pluton kompanii „Janina” batalionu AK „Barbara”, w wyniku której zginęło 6 Niemców.

Turza:

 • Kościół p.w. św. Katarzyny zbudowany w 1916 roku w miejscu kościoła drewnianego pochodzącego z czasów powstania parafii (XIV w.). Neogotycki, murowany, jednonawowy z wieża zwieńczona hełmem. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługuje obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w. oraz łaskami słynący obraz Przemienienia Pańskiego. Zachowały się tutaj ciekawe feretrony z końca XIX w.
Skip to content